Dirigé par Cognard Anne sensei

Informations détaillées en français

Informazioni dettagliate in italiano

Szczegółowe informacje w języku polskim

Detailed information in english

Informació detallada en català

Información detallada en español

The post Bourg-Yagyu – Aikishintaiso first appeared on Kobayashi Ryu Aikido.